Cele programu

Vita Nova, czyli „Nowe życie" to program adresowany do podopiecznych domów dziecka. Z oczywistych względów jest im trudniej wejść w dorosłość, a zwłaszcza odnaleźć się na rynku pracy. Niebagatelną rolę odgrywa tu bariera finansowa – instytucji takich jak domy dziecka po prostu nie stać na opłacenie każdemu z podopiecznych kosztownych lekcji języków obcych, szkoleń komputerowych, czy specjalistycznych warsztatów prowadzonych przez wybitnych ekspertów, na przykład od autoprezentacji.

 

Tymczasem o udanym starcie w dorosłe życie zawodowe często decydują umiejętności i kompetencje o charakterze niszowym – czyli takie, których na ogół nie daje standardowa edukacja w państwowych szkołach podstawowych i średnich. Ilu wychowanków domów dziecka mówi biegle dwoma językami obcymi, potrafi sprawnie obsługiwać specjalistyczne programy komputerowe (oprócz tych powszechnie znanych typu Word czy Excel), jeździ konno, jeździ na nartach, czy gra w tenisa równie dobrze jak instruktorzy tych sportów?

 

Tymczasem są to konkretne umiejętności, które ogromnie ułatwiają nie tylko znalezienie pierwszej, dorywczej pracy wakacyjnej (w kraju lub za granicą), ale także podjęcie konkretnych studiów o charakterze zawodowym – filologicznych (biegła znajomość języków obcych), informatycznych (biegłość w obsłudze programów komputerowych), czy też studiów sportowych dających uprawnienia nauczycielskie, trenerskie bądź fizjoterapeutyczne.

 

W obecnym państwowym systemie nauczania nie istnieje oficjalna ścieżka edukacyjna, która mogłaby pomóc podopiecznym domów dziecka w nabyciu tego typu umiejętności. Dlatego wyrównywaniem szans powinny zająć się fundacje. Naszym celem jest zapewnienie przynajmniej niektórym wychowankom domów dziecka, takich samych szans, jakie otrzymały w darze od losu dzieci uprzywilejowane, z zamożnych rodzin.

SlideBar

Fundacja Labore Nobilis ©2015 Polityka cookies